1.219 angajați suceveni din sănătate au primit stimulente de risc COVID-19

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului, pentru perioada stării de urgență se acordă un stimulent de risc de 2.500 lei brut pe lună personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, precum si personalului care în urma desfăşurării activităţii a fost diagnosticat cu COVID-19, angajati în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu CAS Suceava.

Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc s-a stabilit prin decizie a conducătorului unităţii  sanitare angajatoare, care este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în aceste activităţi.

Casa de Asigurări de Sănătate asigură fondurile necesare plății stimulentului de risc pentru personalul angajat în spitale, centre de dializă, unitati sanitare de urgență prespitalicești, transport sanitar si în laboratoare.

CAS Suceava a decontat suma de 3.047.500 lei reprezentând stimulentul de risc pentru 1.219 angajați.

Din acest total, suma de 2.637.500 lei s-a decontat pentru asigurarea acestui supliment de risc pentru 1.055 angajați nominalizati prin decizie a conducerilor Spitalului Județean Suceava, spitalelor Rădăuți și Vatra Dornei, suma de 25.000 lei pentru 10 angajati ai celor doi furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar AMBU LIFE si ANA ROM DIVIZIA MEDICALĂ, suma de 122.500 lei pentru 49  angajati ai laboratorului DORNA MEDICAL si suma de 262.500 lei pentru 105 angajați ai celor 3 furnizori privați de dializă AVITUM Suceava, FRESENIUS NEPHROCARE Suceava si NEFROMED BM Rădăuți.

DAN PASCARU

reporter@ziaruldepenet.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please copy the string FuXw9R to the field below: