Casa de Asigurări de Sănătate Suceava recomandă verificarea calității de asigurat

Casa de Asigurări de Sănătate Suceava reamintește persoanelor asigurate că pot verifica electronic dacă sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate și dacă au card național de asigurări de sănătate emis prin introducerea codului numeric personal în câmpul “CNP” din aplicaţia de pe site-ul CNAS la adresahttp://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

Conform Legii privind reforma în domeniul sănătății, persoanele asigurate au obligația să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie și CAS asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați.

Valabilitatea cardurilor naționale de sănătate a fost prelungită de la 5 la 7 ani.

Asigurații pot folosi la toți furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Suceava cardurile de sănătate încă 2 ani după data înscrisă pe suprafața documentului, iar furnizorilor respectivi le vor fi decontate serviciile astfel prestate către asigurați.

       

        

DAN PASCARU

reporter@ziaruldepenet.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please copy the string 3yLGIv to the field below: