Asociaţia ŞOMUZUL înaintează protest după protest instituţiilor statului (comunicat de presă) - Ziarul de pe Net
Incarcare...
Esti aici:    >  Atitudini  >  Articolul curent

Asociaţia ŞOMUZUL înaintează protest după protest instituţiilor statului (comunicat de presă)

De    •   Publicat acum 3 ani, 17 august 2015   •   2 comentarii

DSC_1429

Inacţiunea autorităţilor şi implicarea netransparentă a unor parlamantari din zonă i-au dus la exasperare pe membrii Asociaţiei ŞOMUZUL, care s-au întrunit ieri, 16 august 2015, începând cu ora 18:00, la Căminul cultural Rădăşeni.

 

Încă de la începutul Adunării generale, proprietarii (că nu le poţi spune altfel celor ce au titluri sau adeverinţe de proprietate şi hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de punere în posesie pe vechiul amplasament, precum şi dovezi că plătesc impozitul pe suprafeţele respective) de terenuri aflate sub luciu de apă de pe raza comunei Rădăşeni şi din zonele apropiate au sesizat că n-au fost onoraţi cu prezenţa nici de primarul comunei, Neculai PERJU, nici de prefectul judeţului, Constantin HARASIM, sau de către un reprezentant al său.

DSC_1432

Prin urmare, rădăşenenii au pus de un prim protest, adresat celor doi preşedinţi ai Comisiilor de fond funciar locale, respectiv judeţene, mai ales că Todirel CĂLUGĂRIŢA, preşedintele asociaţiei, a produs dovada că i-a invitat, prezentând adunării adresa înregistrată la Primăria comunei Rădăşeni cu nr.5127 din 06.08.2015, cu viza primarului PERJU, şi adresa nr.82/10 august 2015 către Instituţia Prefectului-jud.Suceava, cu confirmarea transmiterii electronice.

 

Cei prezenţi au acuzat grave nereguli legate de nerespectarea dreptului de proprietate a peste 500 de familii din Rădăşeni, de întârzierea punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, de încălcarea grosolană ale contractului de concesiune  al terenului încheiat de instituţiile statului cu piscicultorii (fapt ce a condus la diminuarea suprafeţei utilizate în scop piscicol, la proliferarea stufărişului şi la colmatarea iazurilor), de vânzarea unor terenuri sau de subconcesionarea lor (fapt interzis în mod expres prin contractul de concesiune, care prevede diminuarea suprafeţei concesionate către Pescoliv SRL Fălticeni numai în situaţia reconstituirii dreptului de proprietate). În mod concret, e vorba de terenuri inalienabile, potrivit Legii nr.213/1998 şi Constituţiei României, deoarece figurează în domeniul public şi nu au fost dezafectate printr-o hotărâre de guvern.

Ei au transmis un al doilea memoriu către Preşedintele României, Klaus Werner IOHANNIS, acuzând încălcarea dreptului de proprietate şi a dreptului la petiţionare şi arătând că între membrii asociaţiei şi CEDO nu se mai află decât Administraţia Prezidenţială.

 

În privinţa punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti de punere în posesie pe vechiul amplasament, Asociaţia ŞOMUZUL a demarat procedura de executare silită, Judecătoria Fălticeni încuviinţându-i cererea şi ordonând executorilor judecătoreşti, prin Încheierea din 21.10.2014 (dosarul nr.11288/314/2014), să pună în executare titlul – Sentinţa civilă nr.1602 din data de 27.06.2011 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul nr.3930/227/2010. Comisia comunală a primit somaţie, înregistrată sub numărul 6260/10.11.2014, iar la data de 08.05.2015 preşedintele asociaţiei, Todirel CĂLUGĂRIŢA, a arătat că stăruie în executarea silită, prin toate modalităţile permise de lege.

 

Veteranul de război Petru GRIGORE (GRUMĂZESCU), așteptând, la 94 de ani, să se trezească autoritățile

Veteranul de război Petru GRIGORE (GRUMĂZESCU), așteptând, la 94 de ani, să se trezească autoritățile

Rădăşenenii au înţeles că, în spatele inacţiunii autorităţilor, stau interesele oculte ale unor politicieni din zonă. A fost dat exemplul deputatului Ioan STAN care, deşi ales într-un colegiu din care face parte şi comuna Rădăşeni, nu-şi face datoria de a se întâlni cu alegătorii din zonă şi, deşi a fost bombardat la cabinetul parlamentar şi prin presă cu solicitări de a sprijini retrocedarea, potrivit hotărârilor judecătoreşti existente, face pe niznaiul. Ba, mai mult, a iniţiat un proiect de lege prin care se urmăreşte modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, în sensul facilitării vânzării amenajărilor piscicole.

De altfel, despre manevrele făcute în marginea legii de către Ioan STAN şi acoliţii săi a fost prezentat un material mai amplu în şedinţă, dar nu au fost uitaţi nici senatorul Gheorghe FLUTUR şi ciracii acestuia.

 

Iată care sunt acuzele formulate de membrii Asociaţiei ŞOMUZUL, la adresa politicienilor şi a celor puşi în funcţii de către ei :

 

 • Cu Ioan STAN şi Flaviu MELINTE (piscicultorul-şef de la Fălticeni) în Consiliul de Administraţie al Piscicola SA Fălticeni, terenurile pentru care cetăţenii aveau titluri de proprietate şi fişe-proces-verbal de punere în posesie au fost trecute la ADS Suceava, unde şef era un fost coleg de la IAS Cămârzani, al deputatului ;
 • Terenurile au fost trecute la ADS fără a se face balanţa lor, fără a se stabili suprafaţa ce fusese reconstituită (şi pentru care proprietarii/ acţionarii primeau beneficii în natură – 1 kg peşte/ar). Astfel s-auîncălcat prevederile Ordinului MAA nr.30/2000 şi ale OUG nr.198/1999, cu sprijinul lui Titi PETRE (OCPI), al lui Atanasă NISTOR (fost director la Direcţia Agricolă Suceava, actual subprefect – ghiciţi de cine numit ?!) şi al prefectului de-atunci, Ioan CUŞNIR ;
 • Direcţia Apelor Bacău şi SGA (fosta OGA) Suceava, utilizând influenţa fostului subprefect Florin BOERU, subinginer la SGA, cheamă în instanţă Comisia judeţeană de fond funciar, să anuleze calitatea de acţionar a cetăţenilor ce au deţinut teren în perimetrul Acumulării Şomuz II-Moara. Prefectul CUŞNIR nu apără în instanţă propriile hotărâri ale Comisiei judeţene pe care o conduce, nu informează Comisiile comunale de fond funciar despre situaţia creată şi nu-i informează nici pe deţinătorii de teren sau de acţiuni. El achiesează la pretenţiile Direcţiei Apelor, cel mai probabil la presiunea celor ce l-au sprijinit în funcţii, inclusiv a lui Ioan STAN.
 • Deşi procesul cu Direcţia Apelor s-a referit strict la Acumularea Şomuz II-Moara, salariaţii prefecturii (PINTILIE, GROZAVU, PARANICI) s-au făcut că nu înţeleg, referindu-se (în actele ulterioare emise de instituţie) la toate terenurile, inclusiv la cele din aval – confuzia din capul lor făcând ca problema să nu poată fi rezolvată nici la această dată şi fiind indusă de cei ce-i menţin în funcţie ;
 • Doar că Tribunalul Suceava nu a dat o soluţie în acel proces, ci a trimis cauza spre soluţionare aceleiaşi Comisii judeţene (care a emis în două rânduri, întâi în anul 1991, apoi în anul 1993, hotărâri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile de la Piscicola SA Fălticeni. Nefăcând nicio diferenţă între terenurile inundate nelegal (unde se puteau emite titluri în baza Legii nr.18/1991, deoarece terenurile nu ieşiseră din patrimoniul CAP-urilor), curţi-construcţii, diguri şi cele aproximativ 42 hectare inundate legal, la Acumularea Şomuz II-Moara (unde se puteau acorda doar acţiuni, iar ulterior – în baza art.8 din Legea nr.1/2000 – se puteau elibera titluri de proprietate în perimetrul amenajării piscicole) ;
 • Astfel că, avându-se acordul secretarului de stat Petre DAEA (apropiat al familiei lui Adrian NĂSTASE, implicat într-un dosar penal referitor la situaţia Piscicolei SA Neamţ), stropit cu băutură la pensiunea IRISTAR a familiei STAN, se hotărăşte să se încheie contracte de arendă între deţinătorii de teren şi Piscicola SA Fălticeni, societate care deja se afla în incapacitate de plată.
 • Între timp, Flaviu MELINTE obţinuse certificat de atestare a dreptului de proprietate, cu sprijinul larg al Consiliului Judeţean Suceava, condus de Gavril MÎRZA, pe anumite suprafeţe de teren, de exemplu la tarlaua Bechet, între Pocoleni şi Mihăieşti, ce se suprapun cu terenurile pentru care cetăţenii din Rădăşeni (familiile Miron, Cojocaru, Vasile GAVRIL – Gavrilescu etc.) aveau deja titluri de proprietate şi fişe de punere în posesie ;
 • În aceeaşi zi, a fost trimisă de la Bucureşti, de la ADS București, o adresă prin care Comisiei Judeţene Suceava îi era interzis să mai elibereze titluri. ADS nu avea atribuţii să emită astfel de adrese, legea permiţându-i doar să ceară instanţei anularea unor titluri pe care le considera nelegale – ceea ce n-a făcut până acum ;
 • Mai mult : cum Piscicola SA Fălticeni a intrat în faliment pentru a fi căpuşată mai uşor, ADS nu a cerut în instanţă creanţa pentru terenurile revendicate de cetăţeni, nici n-a avut încheiat vreun contract de concesiune pentru aceste terenuri, deci ne-a recunoscut implicit dreptul de proprietate. Creanţa a fost solicitată pentru aceste terenuri de către Asociaţia ŞOMUZUL, instanţa pronunţând o hotărâre judecătorească favorabilă, de admitere a creanţei. Însă Piscicola SA Fălticeni a fost în imposibilitatea de a ne plăti drepturile pe perioada în care nu a achitat arenda.
 • Deşi am formulat cerere de atragere a răspunderii asupra conducerii Piscicolei SA (din care făceau parte Flaviu MELINTE, Atanasă NISTOR şi Costică ŞTEFĂNESCU, vărul din Forăşti al lui Ioan STAN, numit după anul 2003 în Consiliul de Administraţie, în locul acestuia, pentru a evita incompatibilitatea în care s-ar fi aflat acesta în urma adoptării legii anticorupţie), atât noi, căt şi Fiscul, aceasta nu a fost găsită responsabilă, cea care a hotărât astfel fiind soţia lui Adrian Petrache-ARTENE, un apropiat al lui Ioan STAN, la acea vreme.
 • Intuind că instanţa va recunoaşte contractele de arendă ale cetăţenilor, deci drepturile lor de proprietate, Flaviu MELINTE întocmeşte un act fals, antedatat, pe care îl semnează şi din partea CNAFP-Iaşi, şi din partea Pescoliv SRL (ca administrator) şi din partea Piscicola SA (prin reprezentant, ca preşedinte al Consiliului de Administraţie) prin care preia în administrare terenurile oamenilor, fără acordul lor şi fără să încheie vreun contract cu ei, deşi legea prevede că, în caz de faliment, terenurile revin celor care le-au arendat, şi nicidecum piscicultorului arendaş.
 • Cealaltă suprafaţă de teren, nerevendicată, deci aflată în rezerva statului (în preajma Nadei Florilor şi a debarcaderului) este predată la CNAFP după primul tur al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2004, când infractorul Adrian NĂSTASE se vedea câştigător.
 • De atunci încoace, Ioan STAN a iniţiat sau a semnat mai multe iniţiative legislative în defavoarea cetăţenilor şi în interesul piscicultorilor faliţi, dar generoşi, probabil (a se vedea caseta deputatului, pe site-ul Camerei Deputatilor).

Oamenii lui STAN susţin că situaţia juridică a terenurilor a fost complicată de FLUTUR, odată cu adoptarea Legii nr.247/2005, prin care a fost abrogat art.8 al Legii nr.1/2000, lucru parţial adevărat.

 

DSC_1433

Pe de altă parte, oamenii lui FLUTUR, inclusiv primarul PERJU, susţin că sunt interese mari prin ţară, legate de iazuri – de exemplu în zona lacului Văcăreşti (unde, e adevărat, şi-a băgat coada şi NĂSTASE) – şi că s-ar crea un precedent folositor celorlalţi, dacă ni s-ar da nouă terenurile de sub luciu de apă. Ei nu uită să adauge că falimentul a fost provocat de oamenii lui STAN.

Să ne reamintim şi nelegiuirile lor :

 

 • După ce alegerile au fost câştigate de Traian BĂSESCU, acesta revalorifică şi mafia bălţilor, dintre apropiaţii lui NĂSTASE : Bittner, Petrache, Cocoş sau Oprea şi, cu sprijinul “soluţiei imorale”Voiculescu, face guvernul în care Gheorghe Flutur, ajunge pe cai mari, inclusiv cu voturi smulse prin promisiunile de la Rădăşeni, fiind numit Ministru al Agriculturii. Deşi cunoştea la perfecţie situaţia juridică a iazurilor, din întrunirile electorale (nu puţine !) şi din memoriile noastre – în care insistam pe necesitatea aplicării prevederilor art.8 din Legea nr.1/2000, care dădea dreptul la vechiul amplasament, în calitate de foşti acţionari, celor ce nu primiseră încă titlu de proprietate – noul ministru scoate din lege tocmai acest articol;
 • Această manevră a fost un rezultat al intervenţiei făcute de Flaviu MELINTE (fost consilier local PSD, cotizant al organizaţiei conduse de Ioan STAN), prin intermediul asociatului său aşa-zis liberal, Emil HANGANU-FENICHI, la deputatul ANDREICA şi la Orest ONOFREI. Prima variantă a textului legii a trecut şi prin mâinile noastre şi conţinea prevederea abrogată ulterior.
 • De altfel, deputatul Andreica şi prefectul Orest ONOFREI (ce au candidat pe listele PNL) au fost văzuţi pe malul iazului în compania PSD-istului de-atunci Flaviu MELINTE, ca dovadă a intereselor transpartinice din zonă. Ulterior, atât Orest ONOFREI, cât şi Gheorghe FLUTUR au refuzat să abordeze (măcar) sau să soluţioneze problema proprietarilor de terenuri agricole-amenajări piscicole.
 • Deşi a fost informat că protocoalele de predare a terenurilor la CNAFP nu sunt legale (pentru unele existând două variante , cu număr diferit de articole), Gheorghe FLUTUR le-a semnat ca primarul, dar publicarea lor în Monitorul Oficial s-a făcut mai târziu, după ce Piscicola SA Fălticeni i-a anunţat, în scris, pe arendatori că nu mai poate plăti arenda.
 • Gheorghe FLUTUR acuză mari nereguli ale fostului şef al CNAFP, Valentin BUKSZ, dar nu ia măsuri de remediere, ci doar numeşte un om al său, apropiat al vărului Cătălin FLUTUR din Botoşani, la conducerea instituţiei. Năravurile vechii conduceri continuă. În aceeaşi noapte, un piscicultor important din Fălticeni ia calea Botoşanilor, cu portbagajul plin sau cu un car de promisiuni.
 • Corneliu POPESCU, noul şef al CNAFP, îi înlesneşte lui MELINTE cumpărarea digurilor şi a unor terenuri (curţi) pe care existau titluri duble de proprietate. Terenurile figurau şi în domeniul public al statului, nefiind dezafectate. Nu ştim dacă drept răsplată, pentru că procurorii din zonă sunt în adormire, ca şi (până mai ieri) cruciaţii de la Malta (ordin care încă îl numără şi pe Melinte printre membri), Corneliu POPESCU se rostuieşte cu teren la Văleni-MĂLINI, de aprox. 10.000 euro, loc de vilă, cam departe de Suliţa-BOTOŞANI, de pe unde-i sorgintea.
 • Orest ONOFREI, ca preşedinte al Comisiei Judeţene de fond funciar, emite HCJ nr.1177/2007 prin care obligă comisiile comunale să ofere cetăţenilor teren pe coclauri, la o sută de kilometri distanţă de localităţile lor, în locul vechiului amplasament. Comunele Bosanci şi Horodniceni pierd procesul prin care au încercat să anuleze actul. Celelalte comune nici măcar nu se prezintă în instanţă. Dar, prin Decizia nr.2135/2009, Asociaţia ŞOMUZUL izbuteşte să obţină, la Tribunalul Suceava, anularea actului HCJ nr.1177/2007, pentru 4 comune : Rădăşeni, Bosanci, Moara şi Horodniceni.
 • Ulterior, asociaţia a obţinut – ca să priceapă şi angajaţii prefecturii, instruiţi de politicieni – şi hotărâre judecătorească de punere în posesie pe vechiul amplasament cu terenurile agricole-amenajări piscicole.

DSC_1430

Dar, de doi ani şi jumătate, o procedură descrisă de ANRP Bucureşti în adresa nr.2095/DFF/30.03.2012, emisă ca urmare a întâlnirii de la sediul acestei instituţii cu reprezentanţii ei, ai Instituţiei Prefectului, judeţul Suceava, ai ANPA Bucureşti şi ai Asociaţiei ŞOMUZUL, nu a fost urmată. Dosarele ce conţin actele de proprietate şi planurile parcelare au fost vizate de Asociaţia ŞOMUZUL Rădăşeni, de Comisia comunală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Rădăşeni şi de OCPI Suceava sunt blocate între ANPA, ADS şi Comisia judeţeană Suceava, aceasta din urmă nereuşind să trimită Guvernului României propunerea de trecere a terenurilor din domeniul public în domeniul privat, pentru ca ulterior, acestea să fie predate Comisiei comunale Rădăşeni, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite.

 

De menţionat că, prin adresa nr.484/SPCI/19.05.2015, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) Bucureşti a reiterat indicaţia de demarare a procedurii de punere în posesie, în favoarea celor pentru care există hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-a dispus punerea în posesie cu terenuri aflate sub luciul de apă în perimetrul fostei Piscicola SA Fălticeni.

 

 

Parte a acestui comunicat de presă a fost prezentată în Adunarea generală, după ce a venit, din sală, propunerea de a se înainta, către DNA, o nouă plângere penală, care să lămurească situaţia acestor infracţiuni sau încălcări ale legii produse în lanţ, şi să stabilească dacă există un grup de interese organizat în vederea înfăptuirii lor, îndreptat împotriva dreptului de proprietate al cetăţenilor şi împotriva punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile. Propunere care a fost votată în unanimitate, delegaţii asociaţiei urmând a se prezenta la DNA Suceava cu o plângere.

DSC_1426

În final, s-a stabilit şi ca o delegaţia formată din 5 persoane să fie prezentă la prima audienţă fixată de prefectul Constantin HARASIM, potrivit solicitării din 10 august a asociaţiei. La această oră, s-a primit confirmarea telefonică, din partea Instituţiei Prefectului, că delegaţii vor fi primiţi în cursul zilei de marţi, 18 august 2015.

 

 

Rădăşeni, 17 august 2015

 

PREŞEDINTE,

 

ing.Todirel CĂLUGĂRIŢA

    Print       Email
 • Publicat: acum 3 ani, 17 august 2015
 • de:
 • Ultima modificare: august 17, 2015 @ 7:19 pm
 • Sub: Atitudini, Ştiri locale, Toate articolele
 • Termene si conditii:

  • Raspunderea penala sau civila pentru articolele de pe acest site apartine exclusiv autorilor. In cazul in care cineva se simte lezat, poate trimite un drept la replica care va fi publicat in articolul respectiv.
  • ZiaruldepeNet.ro si administratorii sau reporterii/moderatorii ziarului online nu raspund din punct de vedere juridic pentru continutul comentariilor vizitatorilor.
  • Responsabilitatea pentru comentariile postate revine in totalitate utilizatorului care beneficiaza de serviciul de a putea posta un comentariu.
  • Comentariile cu jigniri sau continut vulgar vor fi sterse, iar utilizatorul nu va mai beneficia de acest serviciu.

2 comentarii

 1. ION ELENA spune:

  Imi platesc, an de an, impozitul pentru acea suprafata de teren aflata sub luciu de apa. N-ati auzit, cumva, daca niste oase de peste s-or fi oprit in gâtul cuiva, pricepeti dvs. in gâtul cui? In ce ma priveste, multumesc celor din conducerea Asociatiei ȘOMUZUL Radaseni pentru perseverenta in toate demersurile facute in a ne recastiga drepturile.

 2. maozedong spune:

  Hoţi, hoţi, hoţi!
  Toate astea nu s-ar fi întîmplat dacă România ar fi avut o adevărată justiţie. Aşa, această instituţie coruptă pînă în măduva oaselor, imorală şi aservită tîlharilor de tot felul (politicieni sau aşa-zişi mari afacerişti plămădiţi din cartoane), dar chipurile reformată, a permis şi permite jocul “de-a alba-neagra” cu drepturile constituţionale ale cetăţeanului român, cel care îi plăteşte salariile şi pensiile de mii de euro. RUŞINE justiţiei! Nu-i vedeţi pe cei care chipurile ne judecă şi trebuie să aplice legea? Prinşi băuţi la volan, cu afaceri şi ţepe imobiliare, primind şperţ pentru orice favor făcut infractorului…Ea, această “justiţie” a permis ca în cei 25 de ani de “democraţie”, să se distrugă sau să se vîndă pe nimic, totul în ţara asta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please copy the string 7h8w96 to the field below: